Brandwerendheid en WBDBO

Brandwerendheid en WBDBO : Is dit hetzelfde? Een heldere uitleg over deze twee lastige begrippen.

Er is een groot verschil tussen WBDBO (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) en Brandwerendheid. In de praktijk heeft men moeite om deze begrippen te vertalen naar de praktijk. Er wordt vaak gesteld dat bijvoorbeeld de WBDBO een waarde van 60 minuten heeft en dat de brandwerendheid nihil is.

Zijn die begrippen niet gelijk aan elkaar? Het antwoord is nee, het zijn twee verschillende begrippen. De WBDBO is een theoretische waarde die aan het bouwwerk gerelateerd is. De brandwerendheid is een waarde die door de omgeving wordt bepaald. Zo zal voor een bepaald gebouw de WBDBO overal op een plek in Nederland gelijk zijn, maar de brandwerendheid kan per plaats verschillen.

Ter illustratie:

Een gebouw heeft bijvoorbeeld een WBDBO nodig van 60 minuten. We zetten dat gebouw neer in hartje Amsterdam. Dat gebouw staat dan aan drie zijden ingeklemd.
Dat betekent dat ook die drie zijden een brandwerendheid moeten gaan bezitten van tenminste 60 minuten.
De voorzijde zal aan de straat en de gracht grenzen. De as van de gracht is dan bepalend. We gaan er dan vanuit dat er een gelijk gebouw staat aan de overkant van de gracht op een afstand van tweemaal de afstand van onze gevel tot aan het hart van de gracht.

Brandoverslag

Naar dat gebouw mag geen brandoverslag plaatsvinden binnen 60 minuten. Als de gracht breed genoeg is (hetgeen moet blijken uit een berekening), dan zal de weerstand tegen brandoverslag gevormd worden door de lucht die de warmtestraling opvangt. De brandwerendheid van onze gevel kan dan dus nihil bedragen, terwijl de WBDBO van 60 minuten blijft gehandhaafd en wordt gehaald. Alleen de gevel bezit niet die weerstand, maar in dit geval de lucht wel.

Dit zou ook betekenen dat als we hetzelfde gebouw midden in een weiland neerzetten, dat dan alle gevels een brandwerendheid van nihil kunnen bezitten.
Ook hier geldt weer dat de WBDBO van 60 minuten gehandhaafd blijft en wordt gehaald. Echter de gevels bezitten niet die weerstand, maar in dit geval de lucht eromheen wel.

bronvermelding: BPC Consultancy :- www.geenbrand.nl