Thixotropie

Thixotropie is de eigenschap van een vloeistof, waarbij de viscositeit bij een constante schuifspanning door de tijd afneemt. Na het opheffen van de schuifspanning keert de beginviscositeit weer terug.

Met andere woorden: Door mengen of roeren neemt de viscositeit af. Na het weghalen van de menger of roerbeweging keert de oude viscositeit terug. Bij lijmen spreekt men over “Dik in de pot, dun aan de kwast”.