Wheelmark certificaat

Producten met een Wheelmark certificering dienen te voldoen aan strenge kwaliteits- en (brand)veiligheidseisen. Dit wordt getest door een brandtest, maar ook wordt gekeken naar kwaliteitseisen in het productieproces van de fabrikant en producteigenschappen, zoals de hoeveelheid schadelijke stoffen in het product. Met de Wheelmark certificering garandeert SABA een (brand)veilige verlijming met alle Sabatack-producten.

Gecertificeerd zijn: Sabatack 720, Sabatack 750, Sabatack 750 XL, Sabatack 760, Sabatack 760 XL, Sabatack 780, Sabatack 790 en Sabatack Fast.