SABA Sealcoat CR 2,5 of 7,5 liter

Beschrijving

SABA Sealcoat CR is vooral geschikt voor het vloeistofdicht coaten van horizontale oppervlakken en aansluitingen op verschillende ondergronden, zoals beton, steen, tegels of metaal. Hierdoor inzetbaar voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten in een omgeving met explosiegevaar en/of tijdelijke chemische belasting zoals in lekbakken, calamiteitenruimtes, reservoirs of bij tankvoetaansluitingen.

  • In één werkgang aan te brengen
  • Voorkomt vonkvorming bij betreding door goede geleiding
  • Eenvoudig te herstellen na een calamiteit
  • Resistent tegen o.a. gedefinieerde motorbrandstoffen, hydraulische oliën, zuren en basen (zie chemische bestendigheid)
  • Bestand tegen extreme klimaat-/weersomstandigheden