SABA Sealer Fast 30 liter blik

Beschrijving

SABA Sealer Fast is een snelle, chemisch resistente en blijvend elastische afdichtingskit.
Oplosmiddelvrij, zelfnivellerend en UV-stabiel op basis van polysulfide (2-componentig).
Snel en efficiënt te verwerken, vertoont nauwelijks krimp en is duurzaam inzetbaar door
uitstekend elastisch herstel na belasting binnen de maximale toelaatbare vervorming.

SABA Sealer Fast is ontwikkeld voor het snel elastisch afdichten of repareren van
horizontale normale of brandstofresistente (dilatatie-) voegen met een maximale afschot
van 3% in bereden (prefab) verhardingsconstructies. Breed inzetbaar tijdens bouw of
onderhoud van civiele bouwwerken onder tijdsdruk zoals op (snel)wegen, vliegvelden,
havens, parkeervoorzieningen, logistieke centra en industriële vloeren. Ook te gebruiken
als afdichting van installaties waar stoffen bijvoorbeeld worden opgeslagen, afgevuld of
behandeld die schadelijk zijn voor waterige milieus en/of waarbij (tijdelijk) chemische
resistentie vereist wordt.

Voordelen

  • Snelle en efficiënte applicatie met pomp
  • Geen afwerking vereist door zelfnivellerende eigenschap
  • Snel begaanbaar na verwerking
  • Resistent tegen gedefinieerde motorbrandstoffen zoals benzine, diesel, kerosine en LPG
  • Bestand tegen extreme klimaat-/weersomstandigheden

Productblad